item1b
Login
inox

terug naar de home-pagina

creation Preferenz

item7
item3
item6
item8
item9
item12

bedrijfsinformatie | machinebouw | zwembaden | disclaimer

contact | NL | FR | ENG

item7a
item3b
item6a
item8a
item9a
item12a

ontwerp | fabricatie | plaatsing |

Disclaimer.
Door u toegang te verschaffen tot deze website, aanvaardt u de voorwaarden ervan. Van Eeckhoudt streeft steeds naar de betrouwbaarheid van de geleverde informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan gesteld worden. Alle inlichtingen vervat in deze website zijn louter informatief en kunnen in geen geval beschouwd worden als prijsoffertes en aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Voor gepersonaliseerde offertes of bijkomende informatie kan u steeds met ons contact opnemen.

Privacy.
De gegevens die u op deze website via de formulieren invult, gebruikt Van Eeckhoudt voor de vlotte dienstverlening zoals de verwerking van de inschrijvingen voor cursussen, voor het verstrekken van informatie, voor het optimaliseren van de website e.d. Van Eeckhoudt deelt de door u verstrekte gegevens niet mee aan derden tenzij wij daar bij wet zouden worden toe verplicht. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt u tegen alle misbruiken van deze gegevens. U kunt uw gegevens steeds inkijken en laten verbeteren op ons kantoor te Meise. Overeenkomstig dezelfde wet heeft u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren. Daartoe schrijft u naar Van Eeckhoudt, Nieuwenrodestraat, 53 1861 Wolvertem, BelgiŽ of mailt u naar .
Meer informatie over deze wetgeving vindt u bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, tel. +32(0)2 213 85 40, fax +32(0)2 213 85 65, of op de website www.privacycommission.be.

Copyright.
Het materiaal dat op deze website wordt getoond, met inbegrip van, zonder beperkingen, al het redactioneel materiaal, foto's, illustraties en ander grafisch materiaal, en de namen, logo's, handelsmerken en dienstenmerken zijn eigendom van Van Eeckhoudt en zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetten op intellectuele eigendommen. Andere producten of bedrijfs- of merknamen die op deze website voorkomen, kunnen de handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars zijn. Het is niet toegelaten om dergelijk materiaal of een deel ervan te kopiŽren, te herverzenden, verdelen, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren.
Wooninterieurnlgroen
facebookbezoek2